top of page

Yeniçeri şekeri: Akide


Yeniçerilerin aylığı için padişahlarla uzun pazarlıklar yapılırdı. Anlaşma yapılınca, akiti kutlamak için özel bir şeker hazırlanırdı. Bu şeker, suda kaynatılan şekerin mangır denilen büyük demir para şeklinde mermer yuvarlak kalıplara damlatılmasıyla imal ediliyordu.

Çocukluğumuzun lezzeti akide şekeri dünyada sadece Türkiye’de üretiliyor.


bottom of page