top of page

Yemek devrimleri


İnsanlık kadar eski olan beslenmenin bugünkü halini almasını sağlayan dönüm noktaları var:

  • İlk devrim pişirmenin icadıydı. Bu devrimle insan diğer canlılardan farklılaştı.

  • İkincisi, yemek yemenin yaşamanın yanısıra, sosyal bir ritüel haline gelmesiydi.

  • Üçüncü devrim, hayvanların evcilleştirilerek yenilebilmesiydi.

  • Dördüncü devrim tarımın başlaması oldu.

  • Beşinci devrim, yemeğin sosyal statü farklılıklarının bir göstergesi haline gelmesiydi.

  • Altıncı devrim, gıda malzemelerinin farklı coğrafyalara götürülmesiyle birlikte yemek kültüründe yaşanan etkileşimdi.

  • Yedincisi, Amerika'nın keşfiyle başlayan ekolojik devrim oldu.

  • Sonuncusu ise günümüzde hala devam eden gıdanın endüstriyel bir ürüne dönüşmesidir.


bottom of page